dimecres, 13 de maig de 2020

Tasca 5 Anglès - Setmana del 11 al 5 de maig

Hello, boys and girls! This week, we have a special task!

We are going to continue practicing the CAN / CAN'T, but this time, with a Kahoot!
To enter the Kahoot, you only have to click in the link and play!

IMPORTANT!: In the Kahoot you have to write your name and surname! If you don't write your name, I won't know you did the task😶
There is only 1 Kahoot, but you have 2 links in case there are problems with one of the links.


Have fun! 😉
----

Hola nois i noies! Aquesta setmana tenim una tasca especial!

Continuarem practicant el CAN / CAN'T però aquesta vegada amb un Kahoot!
Per entrar al Kahoot, només heu de clicar al link i a jugar!

IMPORTANT! En el Kahoot heu de posar el vostre nom i cognom! Si no escriviu el nom, no sabré que heu fet la tasca😶