dilluns, 15 de juny de 2020

Proposta Matemàtiques REPTE 4 - Setmana del 15 al 19 de juny

REPTE 4


A veure si sou capaços de resoldre aquesta endevinalla. La veieu estranya? 


etnatropmi yum se nóiseforp iM

,etnadnuba roma noc euqrop

,etnatsnoc odneis y aicneicap noc

etnagig alleuh anu ojed

.etnafni adac ed nózaroc le ne


Us dono una pista: sembla que hi ha alguna cosa a l'inrevés 👈